Działalność polityczna

Moja pierwsza prawdziwa aktywność publiczna to udział w kampanii wyborczej 4 czerwca 1989 r. Nie miałem jeszcze prawa głosu, ale mogłem rozklejać plakaty Komitetu Obywatelskiego i stać z ulotkami i tablicą informacyjną Solidarności przed lokalem wyborczym.

Własną działalność publiczną rozpocząłem wkrótce po studiach startując w wyborach samorządowych 1998 r. Kolejne wygrane wybory samorządowe w 2002, 2006, 2010 i 2014 r. potwierdzały, że mieszkańcy Legionowa
i powiatu legionowskiego dobrze oceniali moją pracę.

Pierwsze kroki w działalności publicznej jako samorządowiec stawiałem kandydując z komitetu lokalnego stowarzyszenia.  Zostałem członkiem Platformy Obywatelskiej RP, uznając że młoda polska demokracja wymaga obywatelskiego zaangażowania w działalność partii politycznych.

W 2004 r. wspierałem listę kandydatów PO do Parlamentu Europejskiego. Zdobyłem 8.785 głosów, uzyskując na terenie powiatu legionowskiego najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów, co stanowiło 45% głosów oddanych na listę PO. Dziś pełnię funkcję przewodniczącego PO w Powiecie Legionowskim oraz członka Zarządu Regionu.

Byłem jednym z inicjatorów powołania Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego.

Wobec radykalnego wzrostu obciążeń budżetu powiatu legionowskiego z tytułu „janosikowego” zorganizowałem Koalicję Powiatów, które wspólnie podjęły działania na rzecz zmiany systemu wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego m.in. z udziałem Powiatu Wołomińskiego, Nowodworskiego, Pruszkowskiego, Piaseczyńskiego, Otwockiego, Grodziskiego i Zachodnio-warszawskiego.

Jako starosta legionowski zostałem wiceprzewodniczącym konwentu powiatów na Mazowszu. Reprezentowałem powiaty w Zespole Administracji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz Radzie Rynku Pracy a także Wojewódzkiej Radzie do Spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Samorządowymi doświadczeniami dzieliłem się podczas konferencji Trybunału Konstytucyjnego i Uczelni Łazarskiego na temat „Finanse Komunalne a Konstytucja” , Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP na temat: „Samorządność filarem kapitału społecznego” oraz Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”, a także podczas Kongresu Regionów w 2012 r., debata „Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej (2014-2020) i samorządowe implikacje finansowania zadań i rozwoju samorządów”

Publikowałem m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Samorządu i Administracji.

Zostałem odznaczony srebrnym krzyżem zasługi oraz odznakami za zasługi dla obronności kraju, dla pożarnictwa i za zasługi dla policji a także odznaczeniami wielu organizacji z którymi współpracowałem: m.in. PCK, kombatanckimi, związkowymi itd.