Termomodernizacja dla Zespołu Szkół

Termomodernizacja dla Zespołu Szkół

Mniej będzie kosztowało ogrzanie zimą  Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. A to dzięki termomodernizacji placówki, która zakończy się najpóźniej 30 października 2015 r.

Pierwszym krokiem w realizacji zadania było podpisanie umowy, którą 19 czerwca, w siedzibie starostwa zawarli Powiat Legionowski i Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu dokumentowi wkrótce ruszy projekt „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie”. Zgodnie z harmonogramem prace zostaną zakończone do 30 października 2015 r.
W ramach inwestycji Powiat:
naprawi, osuszy i ociepli ściany zewnętrzne budynku Zespołu Szkół;
ociepli i wykona nowe pokrycie stropodachu sali gimnastycznej;
wymieni obróbkę blacharską rynien, rur spustowych i parapetów zewnętrznych;
wymieni stalowe okna, drzwi zewnętrzne i balustrady
zdemontuje stare i wykona nowe schody ewakuacyjne.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków pożyczki JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas) w ramach Priorytetu IV, Działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowę z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego – instytucji finansującej inicjatywę, w imieniu powiatu legionowskiego podpisali: starosta Jan Grabiec, wicestarosta Robert Wróbel oraz skarbnik Dorota Łyszkowska. Kwota pożyczki wyniosła 740 035,94 zł, co stanowi 100 % kosztów netto inwestycji, a okres spłaty wyniesie 20 lat, przy oprocentowaniu 0,3% w skali roku
Jest to pierwsza inwestycja z zakresu termomodernizacji współfinansowana w ramach tego preferencyjnego instrumentu zwrotnego Unii Europejskiej, której Beneficjentem jest Powiat Legionowski.