Jan Grabiec nowym podsekretarzem stanu w MAC

Jan Grabiec nowym podsekretarzem stanu w MAC

4 sierpnia wieloletni samorządowiec Jan Grabiec objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, będzie zajmował się legislacją i kontaktami z samorządami.

Jan Grabiec urodził się 2 listopada 1972 r. Ukończył studia filozoficzne na UKSW w Warszawie. Po ukończeniu studiów w latach 1996 – 2002 był asystentem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i współpracownikiem projektu naukowo-badawczego dotyczącego integracji europejskiej: Studium Generale Europa.

Jan Grabiec był także radnym miasta Legionowo, a następnie zastępcą prezydenta miasta w latach 1998-2006. Starosta Legionowski w latach 2006-2015, reprezentant powiatów w gremiach konsultacyjnych: Członek Zespołu do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz Rady Rynku Pracy, a także Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych, wiceprzewodniczący Mazowieckiego Konwentu Powiatów.

Inicjator współpracy Koalicji Powiatów na rzecz zmiany systemu wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.